Ідеологічна платформа політичної партії «Молодь до ВЛАДИ»

Сьогодні наша держава потребує нових ідей молодих енергійних людей, які бачитимуть реальні перспективи розвитку стратегічних галузей держави та докладатимуть максимум зусиль для досягнення поставленої мети. Ці молоді люди проживають по всій території України та часто не можуть достукатись до владних верхівок. Наше завдання – знайти та об’єднати їх.

 

Досить ігнорувати інтереси молоді, а права порушувати. Ми не повинні пасивно спостерігати за діяннями, а частіше за бездіяльністю, владних структур, ми маємо активно формувати владу.

 

1. Необхідність

Cолідаризм — це стратегія мобілізації в період політико-економічної кризи. Швидко підвищує мобілізаційні можливості громадян і їх результативність за рахунок ефекту організованої дії, який виникає при усвідомлені різними соціальними групами спільності мети, місії, цілей. Ми проти розділення на правих та лівих чи Схід та Захід. Лише солідаризм дозволить будувати державу на основі соціальної довіри, яка необхідна для проведення трансформації України в успішну державу.

 

2. Цінності

  • Закон
  • Громадянство
  • Суспільний інтерес
  • Відповідальність
  • Добро

 

3. Інтерес

Солідаризм передбачає обмеження (та самообмеження) привілеїв еліт, при паралельному збільшенні навантаження на них. При цьому обов’язки еліт вважаються першочерговими, а преференції надаються виключно у цілях ефективного виконання відповідних обов’язків перед громадянами. Також Солідаризм передбачає жорстке припинення соціального утриманства, паразитизму та деградації.

 

4.Концепція

Солідаризм – альтернатива між лібералізмом та соціалізмом. Тобто це пошук рівноваги між частиною і цілим. Солідаризм не сприймає примусу. Солідаристська теорія будується на уявленнях про вільне служіння, про взаємодоповнення свободи і відповідальності.

 

5.Ідеал

Держава стабільного розвитку.

 

6.Ідеологічні цілі «Молодь до ВЛАДИ»

Ціль мінімум – політична люстрація влади – позбавлення права обіймати керівні посади, бути обраним до парламенту, місцевих рад) всіх представників центральних органів влади з 1991 р.

 

Ідея: завершити справу 1991 року, коли громадяни проголосували на Референдумі за Акт проголошення незалежності, але не усунули від політики представників КПРС, комсомолу та кримінального світу.

 

Ціль максимум – знищення корупції в усіх сферах життєдіяльності України.

 

Ідея: солідарна відмова громадян від участі в корупції.

 

7. Ідеологічний меседж

Молодь до ВЛАДИ !!!